ZIKAFEBER

FHI FRARÅDER GRAVIDE Å REISE TIL MIAMI, FLORIDA

Folkehelseinstituttet har i dag endret sitt reiseråd til å fraråde gravide å reise til Miami i Florida, USA.

Les saken på Folkehelseinstituttets hjemmesider her:
https://www.fhi.no/nyheter/2016/gravide-frarades-a-reise-til-miami/

Det vil i en slik situasjon også kunne oppstå spørsmål om kundenes rett til å avbestille en planlagt pakkereise til området.

Retten til å avbestille en pakkereise på grunn av farlige smittsomme sykdommer er regulert av pakkereiselovens § 4-1 og de alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 5.1. De alminnelige vilkårene slår fast at kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres farlige smittsomme sykdommer og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til.

Etter Virkes vurdering vil da gravide som har bestilt reise til det konkrete området omfattet av reiserådet ha en avbestillingsrett etter loven og de alminnelige vilkårene.

Etter praksis skal det i slike tilfeller normalt også gis en avbestillingsrett for de øvrige i reisefølget for bestillingen. Det kan imidlertid tenkes situasjoner der avbestillingsretten begrenses til deler av et større reisefølge. Dette må vurderes konkret etter reisefølgets karakter, tilknytningen mellom de reisende og om reisen kan gjennomføres etter sitt formål om kun deler av følget.