SØR-AMERIKA – REGLER OG INFO OM INNREISE

Brasil: Nordmenn trenger kun pass for innreise til Brasil, og turister kan oppholde seg i Brasil i inntil 90 dager uten visum.

Uruguay: Norske borgere kan reise visumfritt til Uruguay, men dette kan endres på kort varsel.

Chile: Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgeres innreise til Chile. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør bevares da den må vises ved utreise.

Argentina: Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Argentina.

Bolivia: Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Bolivia.

Peru: Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgere ved innreise til Peru. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør tas vare på da den må vises ved utreise.

Ecuador: Nordmenn kan oppholde seg i Ecuador i inntil 90 dager uten visum.

Colombia: Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Colombia. Det gis tillatelse til opphold i 90 dager, men man må være oppmerksom på at man kan få stemplet en kortere oppholdsperiode i passet, og da må man presentere seg for å få forlenget oppholdet hos landets immigrasjons politi (Migración Colombia).

For mer info om innreise til de øvrige land kan du gå inn på UDs reiseinformasjon her.

NB! Gjør oppmerksom på at det er ditt eget ansvar og ha alle papirer og vaksiner i orden på reisen! – endringer kan skje så du må sjekke hva som gjelder for din reise.