SØR-AMERIKA – REGLER OG INFO OM INNREISE

• Nordmenn trenger kun pass for innreise til Brasil, og turister kan oppholde seg i Brasil i inntil 90 dager uten visum.

• Norske borgere kan reise visumfritt til Uruguay, men dette kan endres på kort varsel.

• Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgeres innreise til Chile. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør bevares da den må vises ved utreise.

• Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Argentina.

• Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Bolivia.

• Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgere ved innreise til Peru. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør tas vare på da den må vises ved utreise.

• Nordmenn kan oppholde seg i Ecuador i inntil 90 dager uten visum.

• Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Colombia. Det gis tillatelse til opphold i 90 dager, men man må være oppmerksom på at man kan få stemplet en kortere oppholdsperiode i passet, og da må man presentere seg for å få forlenget oppholdet hos landets immigrasjonspoliti (Migración Colombia).