REISEVILKÅR USA SPESIALISTEN AS

Alle USA Spesialistens pakkeprodukter er solgt under lov om pakkereiser.
Våre generelle betingelser gjelder både for pakker og ved enkelt bestilling av flyreise, hotell, leiebil etc.
Nøyaktige opplysninger om pris, reiserute, hotell osv. finner du på faktura og de tilsendte reisedokumentene.Gå gjennom og sjekk tilsendt reiserute, faktura og dokumenter med en gang.
Kontakt oss umiddelbart om noe ikke skulle stemme.
Kunde er selv ansvarlig for å sjekke at alle dokumenter er riktige.

BESTILLING / BETALING
Bestilling er bindende for den reisende når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted til USA Spesialisten.
Et depositum på minimum 10 % av reisens totale beløp kreves innen 7 dager eller før om regler krever det.
Reisen må være betalt innen de frister som gjelder for den aktuelle reise, kan være kort tid etter bestillingen er gjort.
Reservasjonsomkostninger er kr 95,- pr. person og refunderes ikke.
Bestilling er bindende for den reisende når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted til USA Spesialisten.
Et depositum på minimum 10 % av reisens totale beløp kreves innen 7 dager eller før om regler krever det.
Reisen må være betalt innen de frister som gjelder for den aktuelle reise, kan være kort tid etter bestillingen er gjort.
Reservasjonsomkostninger er kr 95,- pr. person og refunderes ikke.
Ved betaling med kredittkort tilkommer et gebyr på kr. 150 pr. bestilling.
Amex eller Diners kjøp for over kr. 10.000, vil bli belastet med et kredittkortgebyr på 3 % av beløp.

ENDRING FØR DOKUMENT ER UTSTEDT
Ved endring av bekreftet reservasjon tilkommer ett endringsgebyr på kr. 300,- pr. gang pr. endring før dokumentutstedelse.
Navnendring på flybillett er ikke mulig uten å betale gebyr, gebyrets størrelse varierer og i enkelte tilfeller er det ikke mulig med navnendring og ny billett må kjøpes / reserveres.

AVBESTILLING

 • Avbestilling frem til 42 dager før avreise, depositum beholdes i sin helhet.
 • Avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreise, 50 % av reisens pris beholdes.
 • Avbestilling under 14 dager før avreise, ingen refusjon.

Vedrørende endringer og avbestillinger på grunn av koronaviruset – ta kontakt med oss.

UNNTAK

 • Cruise, egne regler, be om info.
 • Feriehus og leiligheter, ingen refusjon etter betaling.
 • Bobil, ingen refusjon etter betaling.
 • Flybilletter til kampanjepris, ingen refusjon etter betaling.
 • For andre flybilletter etter betaling, gjelder flyselskapets regler for den enkelte billett.
 • Det er til enhver tid gjeldende regler fra leverandør som gjelder, disse kan i noen tilfeller overstyre våre regler.

Det er ikke mulig å velge og kun benytte enkelte strekninger av en flybillett. Møter man ikke opp til første strekning på reisen, så vil dette av flyselskapet tolkes som du ikke skal reise og hele reisen vil bli kansellert.  Det samme gjelder om man ikke møter opp til f.eks. innenlands strekninger, da vil hele resten av billetten bli kansellert.

Hotellvouchere og leiebilvouchere refunderes ikke hvis man har benyttet deler av oppholdet.

Dersom en deltaker uteblir ved avreise eller møter opp til avreise uten de nødvendige reisedokumenter som billetter, gyldig pass eller lignende og reisen ikke kan gjennomføres, har USA Spesialisten rett til å beregne seg reisens fulle pris og ingen refusjon vil bli gitt.

Refusjon på avbestilt reise har normalt en behandlingstid på 3 – 4 uker og et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- vil bli belastet.

PRISER
Vi tar forbehold om endring av valutakurser, transportomkostninger som brennstoff, skatter og avgifter og avgifter knyttet til bruk av flyplasser, veier og havner. Prisøkning på mer enn 10% gir den reisende rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Frist for å fremsette krav om annullering er 3 dager fra varsel er mottatt, fristen skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkning.

FORSIKRING
Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer. Avbestillingsforsikring og reiseforsikring anbefales på det sterkeste å inneha før bestilling av reise og avreise.

SETERESERVASJON
Setereservasjon gjøres av oss kun ved forespørsel, hvis ikke gjør kunde dette selv ved innsjekk.
Vi kan i de fleste tilfeller forhånds reservere flyseter, om dette er ønskelig. Men dette er ingen endelig og 100 % bekreftet reservering. Endelig bekreftelse på seter fås ikke før ved innsjekk på flyplass. Vi garanterer ikke for setereservasjon.

PASSINFORMASJON OG REGISTRERING FØR INNREISE
For norske statsborgere kreves det ikke visum til USA / Canada. Men alle norske statsborgere må enten ha visum eller elektronisk lesbart pass for innreise eller mellomlanding.
Innehavere av andre pass, ta kontakt med Den Amerikanske Ambassaden i Oslo.
Hvis du prøver å sjekke inn med et gammelt pass, vil du bli avvist før avreise. Skulle det skje en feil og du får sjekke inn med et slikt pass, vil du bli nektet innreise av immigrasjonsmyndighetene i USA.
Nødvisum utstedes IKKE til USA.

Les mer på sidene til ambassaden www.usa.no eller Homeland Securitywww.dhs.gov

NB: Det kreves fortsatt visum for opphold i mer enn 90 dager. Hvis man tidligere er straffedømt i Norge, må ambassaden kontaktes før innreise til USA. Når det gjelder andre nasjonaliteter, eller andre destinasjoner så bør dette også sjekkes med evt. konsulater eller ambassader.

Alle reisende til USA uten visum må registrere seg elektronisk på forhånd. Dette betyr at alle nordmenn som reiser visumfritt til USA på ferie eller forretningsreise med elektronisk pass må søke om ESTA.

Når du har fylt ut det elektroniske skjemaet og fått søknad godkjent, er registreringen gyldig i to år, og du kan reise fram og tilbake så mange ganger du vil. Det er ikke nødvendig med konkrete reisplaner for å registrere seg.
Man må søke om ESTA minimum 3 dager før innreise til USA.

09. september 2010 innførte amerikanske myndigheter en turistskatt på USD 14,- for å behandle ESTA søknader.

Har du reist til Iran, Irak, Syria eller Sudan de siste fem år, må du søke om visum for å kunne besøke USA, dette er nytt ifra 1. januar 2016. Dette gjelder også for de som har norsk statsborgerskap samt har statsborgerskap i Iran, Irak, Syria eller Sudan. For å søke om visum kan du gå inn på den Amerikanske ambassaden sine nettsider for mer info: www.usa.no

Registrer deg nå!: https://esta.cbp.dhs.gov/esta

FORSIKRING
Reis ikke uten reiseforsikring!
Vi anbefaler også å vurdere avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom hos de reisende og/eller nærmest familie før avreise.
Den reisende selv må sørge for å ha de nødvendige forsikringer på plass ved bestilling og reise.

BAGASJE
Vi anbefaler den reisende å lese informasjon om bagasje, på flyselskapets respektive side eller ta kontakt med en av våre konsulenter for nærmere informasjon.
Har man ikke universallås på koffert, anbefales det ikke å låse koffert. Transport Safety Administration har i følge lov rett til å åpne all bagasje og sjekke innhold. Hvis bagasje er låst (ikke universal), vil lås bli klippet av og bagasje åpnet.

PÅ REISE
Det er viktig at den reisende holder seg oppdatert når det gjelder reiseplanen sin. Det kan i perioder komme tidsendringer på flighter som gjør at flighten går enten tidligere eller senere enn opprinnelig oppsatt og i noen tilfeller kan det også komme kanselleringer. Derfor anbefaler vi våre reisende å gjøre en sjekk av dette før start på innen landstrekninger og hjemreise til Norge. Dette kan enkelt gjøres ved å gå til flyselskapets hjemmeside og slå opp sin reise der eller man kan også ringe flyplassen eller eventuelt by kontor for gjeldende flyselskap.

ENDRINGER AV FLYBILLETTER
Endringer av flybilletter medfører som oftest ekstra kostnader og i mange tilfeller er det ikke mulig (som ved kampanje billetter etc.).

FORSINKELSER
Dette kan oppstå som følge av dårlige værforhold, teknisk kontroll og lignende og en flyforbindelse kan som følge av dette være tapt. Ved slike uforskyldte forsinkelser vil flybilletten bli forandret til første ledige forbindelse av flyselskapet. Hvis forsinkelsen skulle medføre ekstra overnattinger, vil flyselskapet normalt dekke dette. USA Spesialisten er ikke ansvarlig for slike utgifter. Når det gjelder innenlandsreiser og returreise, anbefaler vi at kunden sjekker på flyselskapets hjemmeside, i sin bestilling, om det har kommet tidsendringer eller andre type endringer som påvirker reisen.

ANSVAR
Vi påtar oss ikke ansvar for forhold vi ikke er herre over, som forsinkelser, valutaendringer og lignende. Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkt fra tid til annen øker prisene for spesielle tidsperioder, og USA Spesialisten kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuelle mellomlegg. Vi påtar oss heller ikke ansvar for forsømmelser fra kundens side. Omkostninger som oppstår på grunn av streiker, start- og landingsforbud, forsinkelser, værforhold eller andre forhold som ikke skyldes forsømmelse fra USA Spesialistens side, må bæres av den reisende selv. Dersom videre reise eller hjemreise må skje utenom den fastsatte reiserute, må alle ekstraomkostninger dekkes av den reisende. De deltagende flyselskap kan ikke holdes ansvarlig for episoder og hendelser som oppstår utenfor selskapenes fly og lokaler.
Det tas forbehold om trykkfeil og rute endringer.

FORCE MAJEURE
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punkt inntreffer på reisen og dette innebærer en reell risiko for kunden.
Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.

KLAGER
Hvis den reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes først på reisemålet / bosted, hvis ikke dette fører frem så skal kunde kontakte vår lokale agent.
Kontaktinformasjon finnes under ”Kontaktinformasjon til lokale agenter” og på voucher.
Hvis kunde føler han ikke får den hjelp som behøves, skal USA Spesialisten kontaktes.
Vil kunde påberope seg en mangel etter at pakkereisen har påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidler melding om dette (som nevnt over) når han har oppdaget mangelen. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg reklamasjon.
Reklamasjon som den reisende vil ha behandlet etter hjemkomst, skal være USA Spesialisten i hende innen 1 måned.

SETERESERVASJON
Setereservasjon gjøres av oss kun ved forespørsel, hvis ikke gjør kunde dette selv ved innsjekk.
Vi kan i de fleste tilfeller forhånds reservere flyseter, om dette er ønskelig. Men dette er ingen endelig og 100 % bekreftet reservering. Endelig bekreftelse på seter fås ikke før ved innsjekk på flyplass.
Vi garanterer ikke for setereservasjon.

UNITED OG SAS – INNSJEKK OSLO
Ved avreise fra Gardermoen med United og SAS nonstop rute til New York, bør man minst beregne 3 timer oppmøte før avreise. Innsjekk skranken stenger 1 time før avgang.

PARKERING PÅ GARDERMOEN
Vi har avtale med Dalen Parkering som gir våre kunder rabatt på parkering.
www.dalenparkering.no
Vi anbefaler å bestille parkering på forhånd og det kan enkelt gjøres på Dalen’s hjemmeside. Husk å oppgi at dere reiser gjennom USA Spesialisten. Gi også beskjed om dette når bilen leveres.

BOSTED

 • Hvis det skulle oppstå problemer ved innsjekk på hotell, leilighet og hus – så vår agent i USA kontaktes umiddelbart, hvis man ikke klarer å løse problemet direkte med bostedet på egenhånd.
  Ta gjerne kopi av voucheren som skal leveres til bosted, slik at dere til enhver tid vet hvem som skal kontaktes.
 • Ring telefonnummer som er opplyst, legg frem problemet og be om hjelp. Eventuelt be bosted ringe.
 • IKKE vent til vårt kontor åpner for å kontakte oss for hjelp, forsøk først å ordne opp direkte med bosted, hvis det ikke går – kontakt vår agent. Hvis man føler at man ikke får den hjelpen som behøves fra bosted og/eller agent, så ta kontakt med oss.

KONTAKTINFORMASJON TIL LOKALE AGENTER

Hotelbeds
Døgnåpen telefon: 00 34 971 178 711

ATI
Døgnåpen telefon: 1-(800)-800-8942

GTA
Kontaktinformasjon står på voucher.
Husk ta med kopi av voucher.

Condominium Rentals Florida
Døgnåpen telefon:  +1 727 501 4307

Sun Hotels
Døgnåpen telefon: 00 34 971 425 588

Bonotel
Åpen telefon mellom 0800 – 1700 mandag til fredag, Las Vegas tidssone.

Diverse nyttig info

Resort fee:
De fleste hoteller tar nå en resort fee, og dette må i de aller fleste tilfeller betales direkte på hotellet. Resort fee dekker ulike ting og fasiliteter som man «får» på hotellet. Det er ikke valgfritt.
Beløpene ligger ofte rundt 25 – 35 USD pr natt.

Parkering:
De fleste hoteller spesielt i større byer tar også betalt for parkering, og det ligger på alt fra ca 20 til ca 40 USD pr natt. Noen kan ha gratis parkering.
Rimeligere alternativ i byene er offentlige parkeringshus.

Senger:
Det kan være greit å vite hvilke størrelser man kan regne med på de ulike sengene, så her er en liten forklaring på hva som gjelder i USA:

Twin bed:                           100 x 190 cm

Queen size:                       150 x 200 cm

Full bed/double bed:           135 x 200 cm

King size:                            180 x 200 cm